معنی و ترجمه کلمه darken ship به فارسی darken ship یعنی چه

darken ship


علوم نظامى : تاريک کردن ناو
علوم دريايى : تاريک کردن ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها