معنی و ترجمه کلمه data access arangement به فارسی data access arangement یعنی چه

data access arangement


کامپيوتر : ترتيب دستيابى داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها