معنی و ترجمه کلمه data communications equipment به فارسی data communications equipment یعنی چه

data communications equipment


کامپيوتر : تجهيزات ارتباطات داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها