معنی و ترجمه کلمه data dictionary به فارسی data dictionary یعنی چه

data dictionary


لغت نامه داده ،فرهنگ داده ها
کامپيوتر : فهرست داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها