معنی و ترجمه کلمه data gathering به فارسی data gathering یعنی چه

data gathering


گرد اورى داده ها
کامپيوتر : جمع اورى داده
بازرگانى : جمع اورى داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها