معنی و ترجمه کلمه data insertion به فارسی data insertion یعنی چه

data insertion


درج داده ها
کامپيوتر : ورود داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها