معنی و ترجمه کلمه data logging به فارسی data logging یعنی چه

data logging


کامپيوتر : ضبط داده هاى مربوط به حوادثى که در زمانهاى متوالى اتفاق مى افتند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها