معنی و ترجمه کلمه data terminal equipment به فارسی data terminal equipment یعنی چه

data terminal equipment


کامپيوتر : تجهيزات ترمينال داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها