معنی و ترجمه کلمه data transmission به فارسی data transmission یعنی چه

data transmission


ارسال داده ،مخابره داده ها
کامپيوتر : مخابره داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها