معنی و ترجمه کلمه date on which a bill falls due به فارسی date on which a bill falls due یعنی چه

date on which a bill falls due


قانون ـ فقه : موعد پرداخت برات يا سفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها