معنی و ترجمه کلمه day laborer به فارسی day laborer یعنی چه

day laborer


کارگر روز مزد،روز کارگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها