معنی و ترجمه کلمه dead ball به فارسی dead ball یعنی چه

dead ball


توپ مرده
ورزش : توپ خارج از بازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها