معنی و ترجمه کلمه dead load به فارسی dead load یعنی چه

dead load


بار ساکن ،هميشه بار،بار مرده( ساختمان)،پايه پل ،شاسى اتومبيل ،وزن ثابت و متعلقات ان
الکترونيک : بار ازمايشى
عمران : بار مرده
معمارى : بار دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها