معنی و ترجمه کلمه dead lock به فارسی dead lock یعنی چه

dead lock


وقفه ،کوچه بن بست ،اشکال ،گير کردن گير
علوم نظامى : مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها