معنی و ترجمه کلمه dead reckoning tracer (drt) به فارسی dead reckoning tracer (drt) یعنی چه

dead reckoning tracer (drt)


نشانگر نقطه يا محل( فرضى)
علوم دريايى : نشانگر نقطه يا محل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها