معنی و ترجمه کلمه deadlined equipment به فارسی deadlined equipment یعنی چه

deadlined equipment


علوم نظامى : لوازم و تجهيزات از کار افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها