معنی و ترجمه کلمه deadweight tonnage به فارسی deadweight tonnage یعنی چه

deadweight tonnage


علوم نظامى : حداکثر تناژ وسيله نقليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها