معنی و ترجمه کلمه death instinct به فارسی death instinct یعنی چه

death instinct


روانشناسى : غريزه مرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها