معنی و ترجمه کلمه debenture به فارسی debenture یعنی چه

debenture


برگ يا سهم قرضه ،سهم استقراضى قرارداد بيمه ،اوراق قرضه ،سهم قرضه ،گواهينامه گمرکى ،حواله دولتى
قانون ـ فقه : وجه الضمان
بازرگانى : سند قرضه ،سند وام بلند مدت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها