معنی و ترجمه کلمه debilitation به فارسی debilitation یعنی چه

debilitation


ناتوان سازى ،تضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها