معنی و ترجمه کلمه debit به فارسی debit یعنی چه

debit


حساب بدهى ،در ستون بدهى گذاشتن ،پاى کسى نوشتن ،بدهکار کردن
قانون ـ فقه : بدهکار کردن
بازرگانى : به حساب بدهى کسى گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها