معنی و ترجمه کلمه debouchment به فارسی debouchment یعنی چه

debouchment


خروج ازتنگنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها