معنی و ترجمه کلمه decade bridge به فارسی decade bridge یعنی چه

decade bridge


الکترونيک : پل دهگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها