معنی و ترجمه کلمه decay characteristic به فارسی decay characteristic یعنی چه

decay characteristic


الکترونيک : مشخصه پستاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها