معنی و ترجمه کلمه deceleration lane به فارسی deceleration lane یعنی چه

deceleration lane


خط تقليل سرعت
معمارى : خط واشتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها