معنی و ترجمه کلمه decelerete به فارسی decelerete یعنی چه

decelerete


علوم مهندسى : بصورت منفى شتاب دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها