معنی و ترجمه کلمه decentralize به فارسی decentralize یعنی چه

decentralize


عدم تمرکز دادن ،حکومت محلى دادن ،به غير متمرکز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها