معنی و ترجمه کلمه decerebellation به فارسی decerebellation یعنی چه

decerebellation


روانشناسى : مخچه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها