معنی و ترجمه کلمه decimal file system به فارسی decimal file system یعنی چه

decimal file system


سيستم انباردارى اعشارى
علوم نظامى : سيستم شمارش اقلام اعشارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها