معنی و ترجمه کلمه decision making policy به فارسی decision making policy یعنی چه

decision making policy


بازرگانى : سياست تصميم گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها