معنی و ترجمه کلمه decomposite به فارسی decomposite یعنی چه

decomposite


مرکب درمرکب ،دوبارترکيب شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها