معنی و ترجمه کلمه defacement به فارسی defacement یعنی چه

defacement


ضايع يا محوکردن ،بدشکل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها