معنی و ترجمه کلمه defense position به فارسی defense position یعنی چه

defense position


موضع دفاعى
علوم نظامى : موضع پدافندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها