معنی و ترجمه کلمه deferred gratification به فارسی deferred gratification یعنی چه

deferred gratification


روانشناسى : کامروايى معوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها