معنی و ترجمه کلمه deffered entry به فارسی deffered entry یعنی چه

deffered entry


کامپيوتر : ورود به يک زيربرنامه که نتيجه خروج غير مترقبه از برنامه مى باشد که کنترل به ان منتقل شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها