معنی و ترجمه کلمه deflexion به فارسی deflexion یعنی چه

deflexion


خيز،انحناء،خم سازى ،انحراف ،پيچش
عمران : فلش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها