معنی و ترجمه کلمه defoliation به فارسی defoliation یعنی چه

defoliation


برگريزى ،از بين بردن برگ گياهان
زيست شناسى : برگريزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها