معنی و ترجمه کلمه degradation به فارسی degradation یعنی چه

degradation


از هم پاشيدگى ،تنزل درجه( در ارتش)،تحقير،پستى ،خفت ،تنزل رتبه
کامپيوتر : تنزل
معمارى : فروسايى
قانون ـ فقه : تنزل درجه
شيمى : تخريب
روانشناسى : فروداشت
زيست شناسى : فروافت
ورزش : ا فت انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها