معنی و ترجمه کلمه dehydration به فارسی dehydration یعنی چه

dehydration


ابزدايى ،پسابش( اسم مصدر از پسابيدن)،(جغ).پسابش ،(طب )کم شدن اب بدن ،وابشت
معمارى : پسابش
شيمى : اب زدايى
زيست شناسى : ابگيرى
ورزش : اب زدايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها