معنی و ترجمه کلمه delay action به فارسی delay action یعنی چه

delay action


عمل تاخيرى
علوم نظامى : عمليات تاخيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها