معنی و ترجمه کلمه delicate به فارسی delicate یعنی چه

delicate


ظريف ،خوشمزه ،لطيف ،نازک بين ،حساس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها