معنی و ترجمه کلمه delivery leadtime به فارسی delivery leadtime یعنی چه

delivery leadtime


زمان تحويل اولين پارتى وسايل
علوم نظامى : زمان تحويل اولين قسمت وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها