معنی و ترجمه کلمه demandant به فارسی demandant یعنی چه

demandant


خواستار،متقاضى ،درخواست کننده ،طلب کننده ،خواهان
قانون ـ فقه : تقاضا کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها