معنی و ترجمه کلمه demerse به فارسی demerse یعنی چه

demerse


فروبردن ،زيراب کردن ،غوطه دادن ،غسل ارتماسى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها