معنی و ترجمه کلمه demesne به فارسی demesne یعنی چه

demesne


تملک زمين ،کليه زمين مايملک يک شخص ،ناحيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها