معنی و ترجمه کلمه demolition kit به فارسی demolition kit یعنی چه

demolition kit


جعبه وسايل تخريب
علوم نظامى : جعبه تخريب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها