معنی و ترجمه کلمه demolition kit به فارسی demolition kit یعنی چه

demolition kit


جعبه وسايل تخريب
علوم نظامى : جعبه تخريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها