معنی و ترجمه کلمه demonstration effect به فارسی demonstration effect یعنی چه

demonstration effect


اثر تظاهرى
بازرگانى : اثر نمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها