معنی و ترجمه کلمه dependant به فارسی dependant یعنی چه

dependant


وابسته ،تابع ،نان خور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها