معنی و ترجمه کلمه dephosphorize به فارسی dephosphorize یعنی چه

dephosphorize


علوم مهندسى : فسفر گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها