معنی و ترجمه کلمه depot به فارسی depot یعنی چه

depot


بارانداز،امادگاه ،ديو،بازخانه ،انبارگاه ،انبار،(امر ).ايستگاه راه اهن ،مخزن مهمات
علوم نظامى : انبار کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها